Serwis

Od samego początku naszej działalności, jesteśmy najlepsi w Poznaniu pod względem serwisowym. Oferujemy naszym klientom pełen zakres usług od prostych naprawa softwareowych (wymiana oprogramowania), po najbardziej skomplikowane, wymagające specjalnie wyszkolonej kadry i sprzętu najwyższej jakości.


Regulamin serwisu e-masters:
1. Serwis e-masters świadczy pogwarancyjne usługi serwisowe telefonów, tabletów i laptopów. Celem podjęcia się naprawy przez Punkt Serwisowy warunkiem koniecznym jest akceptacja niniejszego regulaminu poprzez złożenie podpisu na zleceniu serwisowym wystawionym przez Punkt Serwisowy.
2. Planowany termin odbioru podany na zleceniu serwisowym może ulec zmianie o czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez wiadomość SMS. O gotowości sprzętu do odbioru Klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość SMS.
3. Kosztorys usługi zostanie uzgodniony na miejscu w momencie oddawania sprzętu do Serwisu bądź z Klientem drogą telefoniczną. W przypadku braku zgody na kosztorys, Klient zobowiązany jest pokryć koszty ekspertyzy technicznej w wysokości 60 zł. Sprzęt zostanie wydany z Serwisu tylko po uiszczeniu tej opłaty. Klient nie ponosi kosztów ekspertyzy w przypadku gdy Serwis stwierdzi brak możliwości naprawy. Na życzenie Klienta Punkt Serwisowy może wystawić pisemną ekspertyzę techniczną po uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł – kwota ta będzie przeznaczona na poczet ewentualnej naprawy.
4. Odbiór sprzętu możliwy jest tylko na podstawie otrzymanego zlecenia serwisowego. W przypadku jego braku sprzęt zostanie wydany po potwierdzeniu tożsamości Klienta na podstawie dowodu osobistego. Telefony pozostawione w Serwisie, a nie odebrane w okresie 30 dni od dnia oddania do naprawy, będą wydane po uiszczeniu opłaty dodatkowej związanej z magazynowaniem telefonu. Koszt magazynowania wynosi 1 zł brutto za każdy dzień zwłoki.
5. Pracownicy serwisu nie odpowiadają za wady ukryte sprzętu oraz za wynikające z tego pogorszenia stanu technicznego sprzętu. W sporadycznych przypadkach może nastąpić pogorszenie stanu działania sprzętu. Sytuacja ta może mieć również miejsce podczas wymiany oprogramowania (przyczyną może być wada ukryta układów pamięci). W takich przypadkach Punkt Serwisowy nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe uszkodzenie sprzętu. Punkt Serwisowy wykonuje naprawę elementu i usterki wskazanej przez Klienta w Zleceniu Naprawy i tylko na wykonaną przez siebie usługę udziela gwarancji.
6. W żadnych okolicznościach Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zawartych w pamięci telefonu/tabletu/laptopa. Pracownicy nie odpowiadają za pozostawioną kartę SIM/kartę pamięci – należy wyjąć je oddając sprzęt do Serwisu.
7. W przypadku sprzętów, które miały kontakt z wilgocią , lub jakąkolwiek cieczą i włączały się w czasie przyjęcia do naprawy, Punkt Serwisowy nie gwarantuje, że zostaną one naprawione, oraz że będą się włączały w momencie ich wydania z Punktu Serwisowego. Sprzęt po zalaniu/upadku Serwis naprawia na odpowiedzialność Klienta.
8. Sprzęty po zalaniu, zawilgoceniu lub które uległy silnemu upadkowi nie podlegają gwarancji serwisowej za wyjątkiem wymienionych części.
9. W przypadku naprawy sprzętów wodoszczelnych (szczególnie telefony marki Sony) w których dokonano wymiany części (np. wymiana LCD, złącza, tylnej klapki) Serwis nie udziela gwarancji na dalszą wodoszczelność sprzętu.
10. Na wykonaną naprawę oraz wymienione części i podzespoły, Klient otrzymuje trzymiesięczną gwarancję, pod warunkiem prawidłowego eksploatowania urządzenia oraz nienaruszeniu plomb gwarancyjnych.
11. Klient przekazujący telefon do serwisu w celu dokonania naprawy akceptuje wszystkie warunki regulaminu naprawy.